Tunnijaotusplaan

Tunnijaotusplaan

 Õppeaine
1.
 2.
 3.
Sh LT*
I ka
4.
5.
6.
Sh LT*
II ka
7.
8.
9.
Sh LT*
III ka
1) eesti keel
7
7
6
1
20
5
3
3
11
2
2
2
6
2) kirjandus
2
2
4
2
2
2
6
3) A-võõrkeel (inglise keel)
3
3
4
4
3
2
11
3
3
3
9
4) B-võõrkeel (vene keel)
4
1
4
3
3
3
9
5) matemaatika
3
5
5
3
13
5
5
5
2
15
5
5
5
2
15
6) loodusõpetus
2
1
1
1
4
2
2
3
7
2
2
7) geograafia
1,5
2
2
1
5,5
8) bioloogia
1,5
2
2
1
5,5
9) keemia
2
2
4
10) füüsika
2
2
4
11) ajalugu
1
2
3
2
2
2
6
12) inimeseõp
1
1
2
1
1
2
1
1
2
13) ühiskonnaõp
1
 1
2
2
14) muusika
2
2
2
6
2
2
1
1
5
1
1
1
3
15) kunsti- ja tööõp
3
3
3
9
16) kunstiõp
2
2
1
2
5
1
1
1
3
17) käsitöö ja kodundus; tehnoloogiaõp
1
2
2
5
2
2
1
5
18) liikumisõpetus
3
3
3
1
9
3
3
2
8
2
2
2
6
19) digiõpe
1
1
2
2
1
1
2
2
20) ettevõtlusõpe
 1
1
Maks. nädalakoormus
20
23
25
8
25
28
30
10
30
32
32
4

*Sh LT – sealhulgas lisatunnid
A-võõrkeel – inglise keel
B-võõrkeel – vene keel
Tehnoloogiaõpetus – käsitöö ja kodundus; tehnoloogiaõpetus

Comments are closed.