Töötajad

NIMI Õppeaine
Aili Kaur tütarlaste tehnoloogiaõpetus
Aime Porri logopeed-eripedagoog
Aire Kiisk 8. kl tugiisik, pikapäevarühm
Aivi Aasmäe huvijuht, 5. klassi juhataja, 5. kunst
Alevtina Leppmaa 1. kl õpetaja, 9. kl juhataja, 5.-6. loodusõpetus, 1., 6. ja 9. kunst
Anu Heinorg 6.-9. vene keel
Anu Peetris inglise keel, 5.-6. ajalugu
Eevi Rätsep spordihoone perenaine
Karin Rand direktor, 6. klassi juhatajat
Kristel Tereping 4. kl õpetaja, 4. ja 6. kl eesti keel, 5.-6. kirjandus, 4., 7.-8. kunst, sekretär-infojuht
Lehte Jõe 3. klassi õpetaja, 5. kl matemaatika, 6. kl inimeseõpetus, õppealajuhataja
Lii Ventsel koristaja
Maarja Pajula bioloogia, 2.-5. arvutiõpetus, 4. loodusõpetus, 7.-8. inimeseõpetus
Mari Vasar muusikaõpetus
Marju Konrad 1. kl õpetaja, 4. matemaatika, keemia
Margit Ülevaino 8. klassi juhataja, 7.-9. ajalugu, geograafia, 6. ja 9. ühiskonnaõpetus, 7.-9. eesti keel ja kirjandus, 5. kl eesti keel
Mati Korba remonditööline, elektrik
Oksana Laumets kokk
Oksana Požidajeva riietehoidja, 2. kl tugiisik
Peeter Alekand poiste tehnoloogiaõpetus, 9. füüsika, 7. kl loodusõpetus
Rivo Reinsalu kehaline kasvatus
Signe Saviir 6.-9. matemaatika, 8. füüsika
Tiiu Piirak kokk
Stanislav Maksimov muusikakool
Andres Kase muusikakool
Jaanus Levkoi korvpall
Töötajad 2019/20. õa
Töötajad 2019/20. õa

Comments are closed.