Haridustöötajate töö tasustamise alused

Lääne-Nigula valla haridusasutuste juhtide ja haridustöötajate töö tasustamise alused

Vastu võetud 15.12.2016 nr 24
jõustumine 01.01.2017

LINK RIIGITEATAJA.EE dokumendile

Palivere Põhikooli palgajuhend

Comments are closed.