Hoolekogu nimekiri

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 04.12.2018 nr. 2-3/18-665 korraldusega kinnitati Palivere Põhikooli hoolekogu koosseis:

  1. Peeter Zolotov (vanemate esindaja);
  2. Elen Jaanus (vanemate esindaja);
  3. Angela Luiga (vanemate esindaja);
  4. Diana Ots (vanemate esindaja);
  5. Eyke Laur (vilistlaste esindaja);
  6. Kaja Rüütel (kooli toetava organisatsiooni esindaja);
  7. Margit Ülevaino (õppenõukogu esindaja);
  8. Karoliina Lääne (õpilasesinduse esindaja);
  9. Kristi Kivipuur (kooli pidaja esindaja).

Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue
hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

Comments are closed.