ÕPPENÕUKOGU

Palivere Põhikooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord

2020/2021. õa õppenõukogud:

NR 1. 28.08.2020    1-5/20-5

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. 2019/2020. õppeaasta aruanne
 3. Kooli kodukorra muudatused
 4. 2020/2021. õppeaasta üldtööplaan
 5. Täiendava õppetöö lõpetamine
 6. HEV õppetöö korraldus, dokumendid ja tugimeetmed
 7. Info kooliaasta rakendamise ja korralduse kohta

NR 2. 18.09.2020    1-5/20-6

 1. HEV tugimeetmed (ettepanekud 2020/2021. õppeaastaks)

NR 3. 27.11.2020    1-5/20-7

 1. I trimestri õppetöö tulemused
 2. Tugimeetmete tõhususe hindamine, ettepanekud tugimeetmete rakendamiseks
 3. Info

NR 4. 08.03.2021    1-5/21-1

 1. II trimestri õppetöö tulemused
 2. Tugimeetmete tõhusus, ettepanekud tugimeetmete rakendamiseks
 3. Info

NR 5. 07.06.2021    1-5/21-2

 1. Valla tunnustamise korra alusel õpilaskandidaatide esitamine
 2. III trimestri ja õppeaasta õpitulemused
 3. Tugimeetmete tõhusus

NR 6. 10.06.2021    1-5/21-3

 1. 9. klassi lõputunnistuste väljaandmine
 2. Täiendava õppetöö tulemused

Comments are closed.