ÕPPENÕUKOGU

Palivere Põhikooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord

2019/2020. õa õppenõukogud:

NR 1. 28.08.2019

 1. Õppenõukogu esimehe, aseesimehe, sekretäri valimine
 2. 2018/2019. õppeaasta aruanne
 3. 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani arutelu ja vastuvõtmine
 4. Täiendava õppetöö lõpetamine
 5. Uued HEV tugimeetmed, kokkuvõte eelmise õppeaasta põhjal, ettepanekud direktorile
 6. Kooli kodukorra muudatused
 7. Info õppeaasta alustamise kohta

NR 2. 18.09.2019

 1. HEV tugimeetmed

NR 3. 4.12.2019

 1. I trimestri õppetöö tulemused
 2. Tugimeetmete tõhususe hindamine, uute õpilaste taseme väljaselgitamise ülevaade, ettepanekud tugimeetmete rakendamiseks

NR 4. 06.03.2020

 1. II trimestri õppetöö tulemused
 2. Tugimeetmete tõhusus, ettepanekud tugimeetmete rakendamiseks

NR 5 03.06.2020

 1. Valla tunnustamise korra alusel kandidaatide esitamine
 2. III trimestri õppetöö tulemused, õppeaasta õpitulemused
 3. Tugimeetmete tõhusus

NR 6. 11.06.2020

 1. 9. klassi lõputunnistuste väljaandmine
 2. Täiendava õppetöö tulemused

Comments are closed.