Hindamistähised eKoolis

Hindeskeemid e-päevikus

Kinnitatud ÕN otsusega 3.7/29.11.2018

Jooksvad hinded
Mitterahuldav hinne saadakse, kui tulemus on alla 50 %.

Kood Minimaalne tulemus Kirjeldus
5+ 100% suurepärane
5 95% väga hea
5- 90% väga hea
4+ 85% hea
4 80% hea
4- 75% hea
3+ 67% rahuldav
3 58% rahuldav
3- 50% rahuldav
2+ 49% puudulik
2 20% puudulik
1 1% nõrk
x 0% esitamata kodune töö
tt 0% tegemata hindeline töö
ak 0% asjad kodus
th 0%  töö on veel hindamata
A  50%  arvestatud
A+  95%  arvestatud, töö tulemus väga hea
MA  1%  veel mitte arvestatud
vh  90%  oskad väga hästi, oled omandanud õpitulemused, töötad iseseisvalt, mõistad tööjuhendeid
t  75%  oskad hästi, töötad üldjuhul iseseisvalt, mõistad enamasti tööjuhendeid
r  50%  oled saavutanud minimaalsed õpitulemused, iseseisva töö oskus on nõrk
 1%  ei ole saavutanud õpitulemusi, oskad koostöös õpetajaga, vajad pidevat juhendamist, iseseisva töö oskus puudub
sh  1%  sõnaline hinnang, tagasiside tehtud tööle
o  0% õpilane jääb hindamata

Koondhinded. Trimestri-, aasta-, eksamihinded
Mitterahuldav hinne saadakse, kui tulemus on alla 50%.

Kood Min tulemus Kirjeldus
5 90% väga hea
4 75% hea
3 50% rahuldav
2 20% puudulik
1 1% nõrk
A 50% arvestatud
o 0% hindamata

Käitumine ja hoolsus
Mitterahuldav hinne saadakse, kui tulemus on alla 50 %
Hindeskeemi kasutatakse käitumise ja hoolsuse hinnete määramisel.

Kood Min tulemus Kirjeldus
E 90% eeskujulik
H 75% hea
R 50% rahuldav
MR 1% mitterahuldav

Puudumiste info
Õpilaste põhjuseta puudumiste kogumise meetod.
Kokku puudumisi, kusjuures aruandesse saamise alumine piir on: 10 tundi.

Kood Kirjeldus
p põhjuseta puudumine
v vabandatud puudumine
h puudumine haiguse tõttu
k puudumine kooli esindamise tõttu
pp pikapäevarühmast või ringitunnist puudumine
puudumise põhjus teadmata
+ hilinemine (ei sõltu hilinemise põhjusest,
eKool näitab ikka põhjuseta hilinemist!)

Comments are closed.