ÕPPENÕUKOGU

Palivere Põhikooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord

2017/2018. õa õppenõukogud:

NR 1. 30.08.2017

 1. Õppenõukogu esimehe, aseesimehe, sekretäri valimine
 2. 2016/2017. õppeaasta aruanne
 3. 2017/2018. õppeaasta üldtööplaani arutelu ja vastuvõtmine
 4. Täiendava õppetöö lõpetamine
 5. Uued HEV tugimeetmed, kokkuvõte eelmise õppeaasta põhjal, ettepanekud direktorile
 6. Kooli kodukorra muudatused

NR 2. 20.09.2017

 1. HEV tugimeetmed
 2. Õpitulemuste vähendamine
 3. Koolikohustuse täitmine

NR 3. 30.11.2017

 1. I trimestri õppetöö tulemused
 2. Tugimeetmete tõhususe hindamine, uute õpilaste taseme väljaselgitamine, ettepanekud tugimeetmete rakendamiseks

NR 4. 13.12.2017

 1. Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamine seoses koolikohustuse lõppemisega lapsevanema avalduse alusel.

NR 5. 22.02.2018

 1. II trimestri õppetöö tulemused
 2. Tugimeetmete tõhusus, ettepanekud tugimeetmete rakendamiseks

NR 6. 06.06.2018

 1. Valla tunnustamise korra alusel kandidaadi esitamine

NR 7. 14.06.2018

 1. klassi lõputunnistuste väljaandmine
 2. Täiendava õppetöö tulemused

Comments are closed.