Üleminekueksam 8. klass

8. klassi üleminekueksam

Toimumisaeg: 22. mai 2019. a 2. ja 3. tunni ajal.

Eksamiks valitud aine peab õpilane õppealajuhatajale teatama 21. detsembriks.

Eelnevalt tuleb eksamiaine kokku leppida vastava aine õpetajaga.

Üleminekueksamist on vabastatud õpilased, kelle tunnistusel on kogu õppeaasta vältel hinded „4“ ja „5“ ning käitumine vähemalt „hea“. Samuti on vabastatud õpilased, kes eksamiainete olümpiaadidel saavutavad maakonnas I – III koha.

Comments are closed.