Töötajad

NIMI Õppeaine Telefon E-post
Aili
Kaur
tütarlaste tehnoloogiaõpetus 4. – 9. kl 4794366 aili.kaur@mail.ee
Aime
Porri
eripedagoog-logopeed 4794366 aime.porri@mail.ee
Alevtina
Leppmaa
3. klassi õpetaja, 7. kl klassiuhataja, loodusõpetus 4. – 6. kl, kunst 3., 4., 7. kl, pikapäevarühm 4794380 tiinale2@hot.ee
Anne
Kübarsepp
2. klassi õpetaja, muusika, ajalugu 5. – 6. kl 4794366 anne.mail@mail.ee
Anu
Peetris
inglise keel 3. – 9. kl, õpiabi, tugiisik, 8. kl klassijuhataja 4796619 anupeetris@hotmail.com
Eevi
Rätsep
spordihoone perenaine
Lehte Jõe 1. kl õpetaja, eesti keel 4. kl, 2. kl kunst, loodusõpetus, õppealajuhataja 4794533 lehtejoe@gmail.com
Maarja Pajula bioloogia, 2. kl inimeseõp, inimeseõp 5. – 8. kl, pikapäevarühm 4794366 pajulamaarja@gmail.com
Kristel
Tereping
9. kl klassijuhataja, 5.-6. kl eesti keel ja kirjandus, 5.-6. ja 8.-9. kl kunst, , informaatika, e-kool, sekretär-infojuht  4794109 kristel@taebla.edu.ee
Aivi Aasmäe huvijuht  4794373 aivi.aasmae.1983@gmail.com
Lii
Ventsel
koristaja
Liis
Rüü
keemia, loodusõpetus 7. kl 4794366
Maksim
Mertsalov
vene keel 6.-9. kl 4794366
Margit
Ülevaino
7. – 9. kl ajalugu, geograafia, ühiskonnaõp, eesti k ja kirjandus, 6. kl ühiskonnaõp 5.-6. kl klassijuhataja 4794373 margityle@gmail.com
Martin Tereping poiste tehnoloogiaõpetus, füüsika 9. kl martin@taebla.edu.ee
Mati
Korba
remonditööline, elektrik
Oksana
Laumets
kokk 4794366
Oksana
Požidajeva
riietehoidja
Signe
Saviir
matemaatika 4.– 9. kl, füüsika 8. kl 4720930 signesaviir@gmail.com
Tiiu
Piirak
kokk 4794366
Karin Rand direktor 4794109 direktor.palivere@mail.ee
Väino
Munskind
kehaline kasvatus 1.-9. kl 4794504 munskind@hot.ee

Comments are closed.